חזרה

בחר את השולחן שלך

בחר אחת מהאפשרויות
Rectangle Table Illustration
אובלי
Round Table Illustration
עגול
Oval Table Illustration
מלבן

הזן את מידות השולחן שלך

Rectangle Illustration
רוחב: אורך:
כיצד למדוד את השולחן שלך:
שלב 1 - יש לוודא שיש ברשותך סרט מדידה
שלב 2 - יש למדוד את רוחב השולחן בסנטימטרים
שלב 3 - יש למדוד את אורך השולחן בסנטימטרים
שלב 4 - יש להזין את המידות שלך בשדות התואמים

הזן את מידות השולחן שלך

Circle Illustration
קוטר:
כיצד למדוד את השולחן שלך:
שלב 1 - יש לוודא שיש ברשותך סרט מדידה
שלב 2 - יש למדוד את רוחב השולחן בסנטימטרים
שלב 3 - יש למדוד את אורך השולחן בסנטימטרים

הזן את מידות השולחן שלך

Oval Illustration
רוחב: אורך:
כיצד למדוד את השולחן שלך:
שלב 1 - יש לוודא שיש ברשותך סרט מדידה
שלב 2 - יש למדוד את רוחב השולחן בסנטימטרים
שלב 3 - יש למדוד את אורך השולחן בסנטימטרים
שלב 4 - יש להזין את המידות שלך בשדות התואמים

יש לבחור את אורך המפה הרצוי

בחר אחת מהאפשרויות
Rectangle Table Illustration
רגיל
Round Table Illustration
ארוך

מידה מומלצת

מידה רגילה